: มือถือ : 085-358-9971 โทรสาร : 0-2307-8367
: wisdomaccount@hotmail.com, info@wisdomaccount.co.th

รับทำบัญชีและภาษี

พื้นที่ในการรับงาน

ให้บริการรับทำบัญชีพร้อมกับบริการด้านภาษี (รับทำบัญชีในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

ราคาค่าบริการเริ่มต้น

 • สำหรับค่าทำบัญชีรายปี ค่าบริการทำบัญชีเริ่มต้นที่เดือนละ 2,000 บาท / เดือน
 • สำหรับค่าทำบัญชีรายเดือนและจัดทำภาษี ค่าบริการทำบัญชีเริ่มต้นที่เดือนละ 3,000 บาท / เดือน
 • สำหรับธุรกิจที่ต้องจัดทำรายงานการเคลื่อนไหวสินค้าและสินค้าคงเหลือ ค่าบริการจัดทำเริ่มต้นที่เดือนละ 3,000 บาท / เดือน ( เช่น ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโครงการก่อสร้าง เป็นต้น )

คุณจะหมดเรื่องกังวลเมื่อคุณเลือกเรา

 • กลัวจะถูกหลอก จะทิ้งงาน เพราะเราสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
 • ทำงานเสร็จทันตามที่ตกลงกัน
 • เมื่อเริ่มประกอบกิจการ ไม่รู้จะเริ่มต้นทำเอกสารอย่างไร เราสามารถให้คำปรึกษาและแนะนำท่านได้

เราเข้าใจว่าทำไมท่านต้องหาสำนักงานบัญชี

 • ไม่มีเวลาทำเอง / ไม่อยากทำเอง / ทำอย่างอื่นมีประโยชน์กว่า / ไม่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี
 • ไม่รู้ว่าจะต้องทำเอกสารอะไรบ้าง ต้องยื่นภาษีหรือทำบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้
 • มีพนักงานบัญชี แต่ก็เข้าๆ ออกๆ บ่อย ทำให้งานไม่ต่อเนื่อง
 • ไม่มั่นใจพนักงานบัญชีที่มีอยู่ ว่าจะทำงานได้ถูกต้องหรือไม่
 • ต้องขึ้นเงินเดือน จ่ายโอที และโบนัสให้พนักงานบัญชี ถึงแม้รายการค้าขายของท่านจะลดลง
 • ถ้าต้องจ้างพนักงานบัญชีที่เก่งๆและทำให้อยู่กับเรานานๆ ค่าใช้จ่ายจะสูงมาก และต้องจ่ายค่าอบรมสำหรับพนักงานบัญชีเพื่อให้สามารถรับรองงบการเงินของบริษัทในแต่ละปีได้
 • ไม่รู้ว่างบการเงินใช้ทำอะไร
 • เสียภาษีมากกว่าคู่แข่ง

คำแนะนำเบื้องต้นที่ท่านจะได้รับจากเรา

 • แฟ้มที่ต้องจัดทำ
 • แบบฟอร์มที่ต้องจัดทำ
 • การออกใบกำกับภาษี เมื่อไร อย่างไร ถึงจะถูกต้อง
 • ภาษีซื้อต้องห้ามมีอะไรบ้าง มีวิธีใช้ได้อย่างไร
 • ต้องทำเอกสารรายจ่ายอย่างไร เพื่อให้สรรพากรยอมรับ
 • รายจ่ายอะไรบ้าง ที่เป็นรายจ่ายต้องห้าม
 • ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย และกรอกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร จัดเก็บอย่างไร
 • วิธีประหยัดภาษี อย่างถูกต้อง
 • ข้อควรระวังในการดำเนินธุรกิจ
 • สิ่งที่ควรปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

งานบัญชีและภาษี

 • ท่านจะต้องทำเอกสารอะไรบ้าง กี่ชุด แต่ละชุดจะไปที่ไหนบ้าง จัดเก็บอย่างไร และส่งอะไรให้เราบ้างในแต่ละเดือน
 • ยื่นภาษีทุกเดือน ทั้งหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มและประกันสังคม
 • ปิดงบและยื่นงบสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ กลางปีและสิ้นปี
 • เราเป็นผู้ลงทะเบียนและรับรองการเป็นผู้ทำบัญชีให้กับบริษัทของท่าน

รายละเอียดการบริการรับทำบัญชีของสำนักงานประกอบด้วย

 1. ยื่นแบบประจำเดือน
  • ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร
  • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)
  • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
  • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
  • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ภ.พ.30)
  • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
  • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
  • ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม
 2. ยื่นแบบประจำปี
  • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภ.ง.ด.50)
  • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (ส.บช.3)
  • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภ.ง.ด.1ก)
  • จัดทำและยื่นแบบนำส่งกองทุนทดแทนต่อประกันสังคม ( กท.20ก)
 3. ปิดบัญชีประจำเดือน
  • ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลประโยชน์ด้านบัญชีและภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
  • ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
  • บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ สมุดบัญชีขาย สมุดบัญชีรับเงิน สมุดบัญชีจ่ายเงิน สมุดบัญชีรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
  • จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
  • จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (ถ้ามี)
  • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
  • จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เช่น รายละเอียดลูกหนี้ รายละเอียดเจ้าหนี้ รายละเอียดเช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า รายละเอียดเช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า เป็นต้น
  • ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี มีหลักเกณฑ์ง่ายๆ

 1. เรื่องของราคา คนส่วนใหญ่ชอบดูหลักเกณฑ์นี้เป็นพิเศษ
  • ให้เลือกที่แพงกว่าสำนักงานอื่นแต่ไม่ได้สูงจนเกินกำลังของบริษัทที่สามารถจ่ายได้หรือว่าสูงกว่าที่บริษัทจะต้องหาพนักงานบัญชีที่มีความรู้และประสบการณ์มาทำเองได้ แต่ราคาสูงต้องมีเหตุผล เช่น พนักงานที่ดูแลบริษัทท่านต้องมีสัดส่วนของการรับงานไม่ล้นมือ มีเวลาดูแลท่านได้อย่างเต็มที่ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีในธุรกิจท่านดีพอ ซึ่งการที่จะทำอย่างนี้ได้ก็มีต้นทุนสูง
  • ระวังโดนหลอก ไม่มีที่ไหนทำดีและราคาถูก เพราะทำธุรกิจต้องมีกำไร บางแห่งแจ้งราคาค่าทำบัญชีถูกมากๆ แต่พอเอาจริง เก็บจิปาถะ เช่น ค่าปิดงบ ค่ายื่นแบบต่างๆ ค่ารับรองการเป็นผู้ทำบัญชี ค่าถ่ายเอกสาร ค่าแบบต่างๆ เป็นต้น ซึ่งถ้ารวมกันแล้วราคาแพงกว่าพวกที่เก็บเหมารวม บางแห่งเก็บเหมาค่าทำถูกมาก แต่ไปแพงที่ค่าสอบบัญชีแบบนี้ไม่ให้เลือก เพราะเราวางแผนไม่ได้ว่าตกลงเราต้องจ่ายอะไรเท่าไร เพราะบางทีไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ควรเลือกแบบที่จริงใจแต่ก็ให้เหมาะสมและแจ้งราคาสรุปทั้งปีที่มีมาตรฐานให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการขอใช้บริการกับทางสำนักงาน
  • การจ้างสำนักงานบัญชีรับทำบัญชีให้อาจจะมีราคาถูกกว่าการจ้างพนักงานบัญชีมาทำงานภายในบริษัท เช่น ถ้าเราต้องจ้างพนักงานบัญชีวุฒิปริญญาตรี เงินเดือนอย่างต่ำ 15,000 บาท/เดือน ไม่รวมโอที ไม่รวมโบนัส แต่ถ้าให้ทางสำนักงานบัญชีทำให้ราคายอมต้องต่ำกว่าการจ้างพนักงานบัญชีประจำแน่นอนอยู่แล้ว อีกทั้งยังเป็นผู้มีความรู้และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้ดีกว่าการจ้างพนักงานบัญชีซึ่งไม่รู้ว่าจะมีความรู้ ความสามารถในสายงานของท่านมากน้อยแค่ไหน
 2. เรื่องของประสบการณ์
  • อันนี้สำคัญมาก เพราะการทำงานย่อมมีข้อผิดพลาดหากไม่มีประสบการณ์หรือความชำนาญในธุรกิจของท่าน เป็นผลให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปอย่างลำบาก เพราะอาจจะเสียค่าปรับ ค่าดำเนินการแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึงการได้ข้อมูลทางบัญชีที่พนักงานของท่านทำผิดพลาด ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลในการบริหารงานผิดพลาดไปด้วย ดังนั้นทางบริษัทเราจะเลือกคนคุมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของท่าน เพื่อให้ท่านได้สบายใจและดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่น
 3. ความมั่นคง
  • สำนักงานของเราจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัท และขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว จึงมั่นใจได้ว่าเรามีความมั่นคง
 4. ความซื่อสัตย์
  • อันนี้ดูยาก แต่มีเหตุที่สำนักงานบัญชีอาจไม่ซื่อสัตย์ เช่น ให้ชำระค่าภาษีเป็นเงินสดไม่ยอมให้โอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือไม่มีใบเสร็จรับเงินจากสรรพากรหรือประกันสังคมให้ท่านดูหลังจากที่สำนักงานบัญชีจ่ายชำระเสร็จแล้ว อย่างนี้ต้องรีบตรวจสอบ ทางสำนักงานแนะนำให้จ่ายค่าภาษีหรือประกันสังคมเป็นเช็คหรือโอนเข้าบัญชี เพราะสามารถตรวจสอบได้

 5. การติดต่อ สอบถามและปรึกษาปัญหาด้านบัญชีและภาษี
  • ทางสำนักงานสามารถติดต่อสอบถามได้ทุกเวลาทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. หรือสามารถติดต่อทาง Email : wisdomaccount@hotmail.com , info@wisdomaccount.co.th ได้ตลอดเวลา

 6. การวางแผนภาษี
  • ทางสำนักงานมีแผนภาษีที่ทันสมัยและทันต่อเวลา ถ้าบริษัทลูกค้ามียอดขายมากขึ้น กำไรมากขึ้น เสียภาษีเยอะขึ้น ทางสำนักงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนก่อนปิดงบการเงิน และนำเสนอแผนภาษีให้ลูกค้าฟัง

 7. เทคโนโลยี
  • สำนักงานมีการลงบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เพื่อให้การลงบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัย

 8. แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีและภาษีแทนลูกค้าได้
  • สำนักงานยินดีพบสรรพากรแทนลูกค้า หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เรียกพบที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษี อย่าเข้าไปพบเอง เพราะคำตอบของเราอาจเข้าทางสรรพากรให้เสียค่าปรับต่างๆ ด้วยเหตุผลต่างๆที่สรรพากรอ้างโดยที่ลูกค้าไม่รู้ได้ ดังนั้นคุณควรมอบอำนาจให้ผู้ที่รู้บัญชีและภาษีของลูกค้าเข้าพบแทนคุณไปชี้แจง

สำนักงานบัญชีจรัญสนิทวงศ์ , สำนักงานบัญชีคลองสาน , สำนักงานบัญชีตลาดพลู , สำนักงานบัญชีท่าพระ , สำนักงานบัญชีเพชรเกษม , สำนักงานบัญชีศิริราช , สำนักงานบัญชีสวนพลู ,สำนักงานบัญชีบางขุนศรี , สำนักงานบัญชีบางขุนนนท์ , สำนักงานบัญชีปิ่นเกล้า , สำนักงานบัญชีอรุณอัมรินทร์ , สำนักงานบัญชีวงเวียนใหญ่ , สำนักงานบัญชีธนบุรี , ตรวจสอบบัญชี , ตรวจสอบบัญชีเร่งด่วน , ตรวจสอบบัญชีด่วน ,ตรวจสอบบัญชีราคาถูก , ตรวจสอบบัญชีบริษัทจำกัด , ตรวจสอบบัญชี , ตรวจสอบบัญชีบริษัทจำกัด , ตรวจสอบบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด , ตรวจสอบบัญชีสำหรับงบการเงินยื่นล่าช้า , วางระบบบัญชี , วางแผนภาษี , รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน , audit , auditor, นักศึกษาฝึกงานบัญชี , นักศึกษาฝึกงานตรวจสอบบัญชี , ฝึกงานบัญชี , ตรวจสอบบัญชี