: มือถือ : 085-358-9971 โทรสาร : 0-2307-8367
: wisdomaccount@hotmail.com, info@wisdomaccount.co.th
Accountcpa Accountcpa Accountcpa Accountcpa

เกี่ยวกับเรา

บริษัทฯ ให้บริการครบวงจรด้านบัญชีแก่ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
บริษัทฯ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก
บริษัทฯ คิดค่าบริการที่เป็นธรรม โดยพิจารณาตามความเป็นจริง (ปริมาณเอกสารและความเสี่ยงของธุรกิจของลูกค้า) และให้เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย
บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชียวชาญในการให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี รวมถึงการวางระบบบัญชี
บริษัทฯ จัดทำบัญชีโดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว
เราให้บริการบัญชีที่ครบวงจรโดยคำนึงถึงคุณภาพ ความพึงพอใจของลูกค้า และการตรงต่อเวลาเสมอเป็นสำคัญ